Papírna Homburg se zaměřuje na seznam světového dědictví UNESCO

UNESCO Weltkulturerbe Papiermühle Homburg in Kooperation

UNESCO Weltkulturerbe Papiermühle Homburg in Kooperation Prohlášení o záměru podepsáno v Polsku Johannes Follmer Papírna Duszniki-Zdroj Maciej Szymczyk Petr Foucek Papiermühle Velke Losiny UNESCO Weltkulturerbe Papiermühle Homburg in Kooperation Papírna Duszniki-Zdroj

Foto: Krzysztof Jankowski

Tři papírny se spolu snaží
uznání za místo světového dědictví

Společně s papírnou ve Velkých Losinách (Česká republika) a papírnou v Duszniki-Zdroj (Polsko) usiluje Papiermühle Homburg (Německo) o uznání světového dědictví.