Otisk

Papírna Homburg
Johannes Follmer
Gartenstraße 11
97855 Homburg / Main
Německo

Telefonní číslo: +49 (0) 93 95 / 9 92 22

E-Mail:     kontakt@papiermuehle-homburg.de
Internet: papiermuehle-homburg.de

 

Otisk – Certifikát zdroje obrázku podle § 13 UrhG:

© Oliver Wieser
© Angelika Jakob

 

Otisk – Vyloučení odpovědnosti

Obsah online nabídky

Autor si vyhrazuje právo nezodpovídat za aktuálnost, správnost, úplnost nebo kvalitu poskytovaných informací. Nároky na odpovědnost vůči autorovi, které odkazují na věcnou nebo nehmotnou povahu, které byly způsobeny použitím nebo zneužitím poskytnutých informací nebo použitím nesprávných a neúplných informací, jsou vyloučeny, ledaže by se autor prokázal úmyslně nebo hrubě z nedbalosti Porucha je přítomna. Všechny nabídky jsou nezávazné. Autor si výslovně vyhrazuje právo změnit, doplnit nebo smazat části stránek nebo celou nabídku bez předchozího upozornění nebo dočasně nebo trvale zastavit publikaci.

Autorská práva a ochranné známky

Autor se snaží dodržovat autorská práva k grafice, zvukovým dokumentům, videosekvencím a textům používaným ve všech publikacích, používat grafiku, zvukové dokumenty, videosekvence a texty, které sám vytvořil, nebo uchýlit se k licenci bez grafiky, zvukových dokumentů, videosekvencí a textů. Všechny obchodní značky a ochranné známky uvedené v internetové nabídce a případně chráněné třetími stranami podléhají bez omezení ustanovením příslušného platného zákona o ochranných známkách a vlastnickým právům příslušných registrovaných vlastníků. Pouhá zmínka neznamená, že by ochranné známky nebyly chráněny právy třetích osob! Autorská práva na publikované, vytvořené objekty autora zůstávají výhradně s autorem stránek. Reprodukce nebo použití takové grafiky, zvukových dokumentů, videosekvencí a textů v jiných elektronických nebo tištěných publikacích není povoleno bez výslovného souhlasu autora.