Fotokniha “Industriální dědictví Německa”

Museum Papiermühle Homburg

Die Papiermühle Homburg in dem Bildband "Deutschlands industrielles Erbe"

Homburská papírna
v ilustrované knize “Industriální dědictví Německa”

z Günther Bayerl, Henning Aubel, et al.

Mnoho velkých budov průmyslového věku je nyní povýšeno na seznam světového dědictví UNESCO, ale nesčetné rodinné podniky od textilních továren po továrny na exotické cigarety také formovaly Německo jako průmyslový národ. To platí i pro papírnu Homburg am Main.

Kniha představuje nejpůsobivější průmyslové budovy a továrny a vypráví vzrušující příběh o podnikatelském duchu jejích zakladatelů, o nových produktech, technických inovacích a práci v turbulentních časech. Obrázky Günthera Bayerla jsou mistrovskými památkami na pulzující německé průmyslové dědictví.

Tato působivá kniha je k dispozici všem zájemcům prostřednictvím Amazon.