Życie i praca

Mieszkanie i praca

 

Przestrzeń mieszkalna i warsztat znajdowały się w młynie papierniczym pod jednym dachem i były też wąsko ze sobą związane. Papiernik kontrolował wieczorami w piwnicy stan techniczny urządzeń, a czasami konieczne było zamknięcie wietrzników w suszarniach na trzech poziomach strychu, by nie dopuścić do zniszczenia rozwieszonego papieru, gdy nagle zrywał się silny wiatr.

 

Sytuacja mieszkalna w muzeum jest dalece niezmieniona i przedstawia sypialnię z lat 20-tych minionego wieku. Pozostałe pomieszczenia pochodzą z lat 50-tych i 60-tych. Zwiedzający mają okazję, za pomocą tablic opisowych i autentycznych historycznych przedmiotow, zapoznać się ze zwyczajami domowników w młynie papierniczym z daleko minionych lat.