Odcisk

Papiernia Homburg
Johannes Follmer
Garten Straße 11
D-97855 Homburg / Main

Telefon: +49 (0) 93 95/9 92 22

E-mail: kontakt@papiermuehle-homburg.de
Internet: papiermuehle-homburg.de

Stopka redakcyjna – Certyfikat źródła obrazu zgodnie z §13 UrhG:

© Oliver Wieser
© Angelika Jakob

Impressum – Disclaimer

Treść oferty online

Autor zastrzega sobie prawo nie ponoszenia odpowiedzialności za aktualność, poprawność, kompletność lub jakość dostarczonych informacji. Roszczenia z tytułu odpowiedzialności wobec autora, które odnoszą się do natury materialnej lub niematerialnej, spowodowane przez wykorzystanie lub niewykorzystanie dostarczonych informacji lub przez użycie niepoprawnych i niekompletnych informacji, są wyłączone, chyba że autor udowodni umyślne lub rażące zaniedbanie Wystąpił błąd. Wszystkie oferty są niewiążące. Autor wyraźnie zastrzega sobie prawo do zmiany, uzupełnienia lub usunięcia części stron lub całej oferty bez uprzedniego powiadomienia lub do czasowego lub trwałego zaprzestania publikacji.

Prawo autorskie i prawo znaków towarowych

Autor stara się przestrzegać praw autorskich do grafiki, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów używanych we wszystkich publikacjach, do korzystania z grafiki, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów stworzonych przez siebie lub do korzystania z wolnej od licencji grafiki, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów. Wszystkie nazwy marek i znaki towarowe wymienione w ofercie internetowej i ewentualnie chronione przez osoby trzecie podlegają bez ograniczeń przepisom odpowiednio obowiązującego prawa o znakach towarowych i prawom własności odpowiednich zarejestrowanych właścicieli. Z powodu samej wzmianki nie należy wnioskować, że znaki towarowe nie są chronione prawami osób trzecich! Prawa autorskie do opublikowanych, stworzonych przez autora obiektów pozostają wyłącznie u autora stron. Powielanie lub wykorzystywanie takich grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów w innych publikacjach elektronicznych lub drukowanych bez wyraźnej zgody autora jest niedozwolone.