Julia Meder

Dveře otevřené na celý den! Pro mé děti a mě to byl v Papiermühle Homburg velmi zvláštní den. Děkujeme panu Follmerovi a celému týmu.