Praca i życie

Miejsca pracy obok salonu

Praca i życie w papierni

Pracowano na wszystkich piętrach, w bezpośrednim sąsiedztwie pomieszczeń mieszkalnych. Szczególnie jednak w pomieszczeniach piwnicznych oraz na strychu. Nabycie nowej maszyny, sita czerpalniczego w 1883 roku, za pomocą którego przerabiano głównie makulaturę, umożliwiło homburskiemu papiernikowi bardziej rentowną produkcję. Mimo to pozostały jeszcze liczne manualne kroki produkcyjne.

Obok wszelkiego rodzaju narzędzi, utensyliów i maszyn z XIX-go i XX-go wieku, godny obejrzenia jest tak zwany „Holender“, maszyna strzępiąca różne materiały na surowiec do produkcji papieru: bawełnę, makulaturę, znoszone ubrania, konopie, włókniste rośliny.

Podczas zwiedzania objektu slychać hałas pracujących maszyn. To technika produkująca papier – „live“.