Papiernia w Dusznikach Zdroju w Polsce

UNESCO Weltkulturerbe Papiermühle Homburg

 

Papiernia w Dusznikach Zdroju nadal produkuje papier

Nasi Büttnerowie – podobnie jak ich poprzednicy od ponad czterech stuleci – zanurzają miarki w skrzyni i układają w ten sposób uzyskaną warstwę papieru między warstwami filcu pochłaniającymi wodę. Tworzy to każdy pojedynczy arkusz papieru.

Zabytek historyczny

Papiernia w Dusznikach-Zdroju stała się zabytkiem na podstawie dekretu Prezydenta RP w 2011 roku. Jej wyjątkowość i wartość na poziomie globalnym dały jej to uznanie. Tym samym eksperci Instytutu Dziedzictwa Narodowego uznali wartość konserwacyjną celulozowni. Ich uwaga przyciągnęła aktywną działalność instytucji, organizując liczne wydarzenia kulturalne i warsztaty. Zdarzają się również wydarzenia, w których dawna technika wytwarzania papieru jest demonstrowana i upubliczniana.

Światowego Dziedzictwa UNESCO

W celu utrzymania Muzeum Papieru, a tym samym pomnika historii dla kolejnych pokoleń, celem jest umieszczenie Muzeum Duszniki-Zdrój wraz z niemiecką i czeską papiernią na liście światowego dziedzictwa UNESCO. Jest to trudna i długotrwała procedura. Niemniej jednak wierzymy, że odniesie sukces.