Papiernia w Dusznikach Zdroju w Polsce

Papiernia w Dusznikach Zdroju w Polsce

 

Papiernia w Dusznikach Zdroju nadal produkuje papier

Nasi Büttnerowie – podobnie jak ich poprzednicy od ponad czterech stuleci – zanurzają miarki w skrzyni i układają w ten sposób uzyskaną warstwę papieru między warstwami filcu pochłaniającymi wodę. Tworzy to każdy pojedynczy arkusz papieru.

Zabytek historyczny

Papiernia w Dusznikach-Zdroju stała się zabytkiem na podstawie dekretu Prezydenta RP w 2011 roku. Jej wyjątkowość i wartość na poziomie globalnym dały jej to uznanie. Tym samym eksperci Instytutu Dziedzictwa Narodowego uznali wartość konserwacyjną celulozowni. Ich uwaga przyciągnęła aktywną działalność instytucji, organizując liczne wydarzenia kulturalne i warsztaty. Zdarzają się również wydarzenia, w których dawna technika wytwarzania papieru jest demonstrowana i upubliczniana.

Światowego Dziedzictwa UNESCO

W celu utrzymania Muzeum Papieru, a tym samym pomnika historii dla kolejnych pokoleń, celem jest umieszczenie Muzeum Duszniki-Zdrój wraz z niemiecką i czeską papiernią na liście światowego dziedzictwa UNESCO. Jest to trudna i długotrwała procedura. Niemniej jednak wierzymy, że odniesie sukces.

Papiernia Homburg ma zostać wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO

Papiernia Homburg ma zostać wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO

Zdjęcie: Krzysztof Jankowski

Trzy papiernie walczą razem
uznanie za miejsce światowego dziedzictwa

Wraz z papiernią w Velke Losiny (Czechy) i papiernią w Dusznikach-Zdroju (Polska)papiernią Homburg (Niemcy) ma na celu uznanie go za miejsce światowego dziedzictwa.

Papirna w Velke Losiny w Czechach

Papirna w Velke Losiny w Czechach

 

Papirna w Velke Losiny w Czechach
Żywe świadectwo starożytnej tradycji

Papier czerpany

Papier czerpany, pomimo potoku papierowego papieru, który zalał rynek, stał się powszechnym produktem w sztuce ze względu na jego specjalne właściwości i stał się coraz bardziej reprezentatywny dla jego wyjątkowego charakteru, zwłaszcza jako papieru listowego i kopertowego.

Produkcja Velké Losiny

Produkcja papieru w fabryce Velké Losiny stanowi dziś unikalną technologię i jest jednocześnie dowodem żywej i ponad 400-letniej tradycji. Podkreśla to także muzeum założone w 1987 r. Jako część manufaktury. Odwiedzający muzeum mogą nie tylko odwiedzić wystawę na temat historii papiernictwa i produkcji, modele różnych urządzeń technologicznych i świadectwa procesów czarownic, które miały miejsce w okolicy w XVII wieku. (Jedną z pierwszych ofiar była Barbara Göttlicher, żona Ullersdorfer papiermacher.) Wizyta obejmuje również wizytę na poszczególnych stanowiskach pracy, na których wykonany jest ręcznie wykonany papier. Odwiedzający mają możliwość wypróbowania samej technologii. Zamiarem jest włączenie Papiermanufaktur na listę światowego dziedzictwa UNESCO.